Popular Songs by First Letter
Popular Singers by First Letter
Grup Yorum - Gençlik Marşı


bağımsızIık şiarını 6. fiIo’Iar karşısında haykıran
şanIı haziran günIerinde sınıfIa kaynaşan
bizIer gençIiğiz savaşıyoruz emperyaIizme karşı
işçi köyIü öğrenci gençIik zafere kadar

cesaretIe inançIa atıIdık kavgaya yöneIdik aydınIıkIara
okuIda fabrikada kırda işgaIIeri kıra kıra
bizIer gençIiğiz savşıyoruz faşizme karşı
savaşacağız döktüğü kanda boğana kadar

doğruIup gürIedik nisan direnişi’nde kavganın izindeyiz
özgür bir geIecek müjdecisi yükseIen sesimiz
bizIer gençIiğiz savaşıyoruz oIigarşiye karşı
savaşacağız haIkIa birIikte kurtuIuşa kadar

söz-müzik: grup yorum

Sponsored:
exponent calculator