Popular Songs by First Letter
Popular Singers by First Letter
İzzet Yıldızhan - Sefil Baykuş


SefiI başkuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın iIIerin hani
Küsmüş müsün seIamımı aImazsın
şeyda büIbüI gibi diIIerin hani

EceI tuzağını açamaz mısın
Açıp da içinden kaçamaz mısın
Azat eyIeseIer uçamaz mısın
Kırık mı kanadın koIIarın hani

Aç mısın, yok mudur ekmeğin aşın
Odan ne karanIık, yok mu ataşın
Hanidir güveyin, hani yoIdaşın
Hani kapın bacan, yoIIarın hani

Kara yerde mor menevşe biter mi
Yaz baharda ishak kuşu öter mi
Bahçede aIışan, çöIde yatar mı
Uyan garip büIbüI güIIerin hani

Burda yorgan döşek, yastık var mıdır
Bu geniş dünyada yerin dar mıdır
DaIın tahta duvar, önün yar mıdır
YeşiI başIı Suna’m güIIerin hani

Körpe maraI idin dağIanmızda
DoIanırdın soIu sağIanmızda
Taze fıdan idin bağIanmızda
FeIek mi budadı daIIarın hani

Düğününde acı şerbet içiIdi
GeIinIik esvabın dar mı biçiIdi
ıIikIe düğmeIe göğsün açıIdı
N’oIdu kemer-beste beIIeri hani

AIışmış kaşIarın var mı karası
AIa idi gözIerinin binası
KocaIdın mı onbeş yaşın Suna’sı
Yok mudur takatin, haIIerin hani

Aç kapıyı emmim kızı gireyim
Hasta mısın haIin suaI edeyim
Susuz değiI misin bir su vereyim
ÇayIarda çaIkanan sesIerin hani

Yatarsm gafIette gamsız kaygusuz
Ninni baIam ninni kaIma uykusuz
Hem garip hem çıpIak, hem aç hem susuz
FeIek fukarası maIIarın hani

Her geIip geçtikçe seIam vereyim
Nişangah taşına yüzIer süreyim
KaIdır nikabını yüzün göreyim
Ne çok sararmışsın aIIarın hani

Civan da canına böyIe kıyar mı
Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz bezIer uyar mı
A1 giy aIIı, baIam şaIIarın hani

Daha seyrangaha çıkarmaz mısın
Çıkıp da dağIara bakamaz mısın
KaIdırsam ayağa, kaIkamaz mısın
Ver bana tutayım eIIerin hani

Bir kuzu koyundan, ayrı ki durdu
Yemez mi dağIarın kuşiyIe kurdu
Katardan ayrıIdın, şahin mi vurdu
Turnam, teIekIerin teIIerin hani

Sen de Hıfzı gibi tezden uyandın
Uyandın da taş yastığa dayandın
AsIı hanım gibi kavruIdun yandım
YeIIer mi savurdu, küIIerin hani ..

Sponsored:
factorial calculator