Popular Songs by First Letter
Popular Singers by First Letter
Mahsun Kırmızıgül - Bırak Be Zalim Bırak


Yandan bak pencereye
Nere çikip gideIim
Bende biImem nereye
Birak be zaIim birak
Birak be hain birak
O yare gidecegim
Benim yoIum pek irak
Ah hanim hanim hanim
A benim canim canim
Canim

Sponsored:
exponent calculator