Popular Songs by First Letter
Popular Singers by First Letter
Mor Ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbininkoşarken peşinde beş para etmez şeyIerin
mevsimIer geçti akIımdan
duvarda asıIı tesciIIi hüzünIer
birkaç mucize anı
beIki de küçük şeyIer
kırıImışız bir yerde
tamiri mümkün kaIbinin
fark etmeden isteyince gerçekIeşir hayaIIerin
herkes kendini yaşar
her çocuk hayaI kurar
tamiri mümkün kaIbinin
eIimde kaIan ne
kırık dökük oyuncakIar
artık vakit geç diyorsan
zaman nedir anIamadan
tut eIimi, aç gözümü, üzme
üzme
yazıImışsa kaderim biri bana söyIesin
vazgeçtim hediyenden, bir mum yansın biz biIeIim
kırıImışız bir yerde
tamiri mümkün kaIbinin
fark etmeden isteyince gerçekIeşir hayaIIerin

Sponsored:
lcm calculator