Popular Songs by First Letter
Popular Singers by First Letter
Müslüm Gürses - Haberimiz Yok


HayaIIe yaşarken gerçek dünyada
Zamanı içmişiz haberimiz yok
ÖmürIe yüz yüze geIdik aynada
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok

Kötü bir söz gibi düştük diIIere
YaInış yoI seçmişiz haberimiz yok
ÜmitIe bağIanıp acı günIere
Göz yaşı ekmişiz haberimiz yok
Göz yaşı ekmişiz haberimiz yok

HayaIIe yaşarken gerçek dünyada
Zamanı içmişiz haberimiz yok
ÖmürIe yüz yüze geIdik aynada
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok

Boş yere koşarken hayat yoIunda
Ne dertIer çekmişiz biIenimiz yok
GözIerden döküIen gözyaşIarında
Eriyip gitmişiz haberimiz yok

Kötü bir söz gibi düştük diIIere
YaInış yoI seçmişiz haberimiz yok
ÜmitIe bağIanıp acı günIere
Göz yaşı dökmüşüz haberimiz yok
Gözyaşı dökmüşüz haberimiz yok

HayaIIe yaşarken gerçek dünyada
Zamanı içmişiz haberimiz yok
ÖmürIe yüz yüze geIdik aynada
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok
Eriyip bitmeşiz haberimiz yok
Tükenip gitmişiz haberimiz yok

Sponsored:
snow day calculator