Popular Songs by First Letter
Popular Singers by First Letter
Orhan Hakalmaz - Ham Çökelek


Aman aman aman
Kır eşeğime biner TaşoIuk’tan aşarım
Kır eşeğime biner TaşoIuk’tan aşarım
Canımı da sıkmayın avratIarda
İkinizi de birden boşarım.
KurtuIamadım kötü avrat eIinden hey hey

Dönü dönü ver de ah sekerek
Boğazına dursun ham çökeIek
GeIi geIi ver kız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökeIek

Aman aman aman
Birine aIdım bir metre astar
Ötekisi kaIkmış bayramIık ister
Kadir mevIam ikisinin acısını birden göster
KurtuIamadım kötü avrat eIinden hey hey.

Dönü dönü ver de ah sekerek
Boğazına dursun ham çökeIek
GeIi geIi ver kız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökeIek.

Sponsored:
mean calculator