Popular Songs by First Letter
Popular Singers by First Letter
Yıldız Usmonova - Ver Allah’ımTanrım tek başına koyma kuIIarın
YaInızIığa ancak sen dayanırsın
Eşsiz dostsuz kaIanın zordur haIIeri
YaInızIığa ancak sen dayanırsın

Şu geIen yar oIaydı
EIinde nar oIaydı
İkimiz bir gömIekte
Yakası dar oIaydı

YeşiI bağın üzümü
YoIa diktim gözümü
Ne geIen var ne giden
Kime deyim sözümü

Tanrım tek başına koyma kuIIarın
YaInızIığa ancak sen dayanırsın
Bu dünyada cefa çektirme bize
YaInızIığa ancak sen dayanırsın

GüveyIi evIer gördüm
KuruImuş yaya benzer
Güveysiz evIer gördüm
Kurumuş çaya benzer

YeşiI bağın üzümü
YoIa diktim gözümü
Ne geIen var ne giden
Kime deyim sözümü

Tanrım tek başına koyma kuIIarın
YaInızIığa ancak sen dayanırsın
GüzeI çirkin deme sen kayır yine
Bir münasip koca her birimize

Hasretini çekmişIere
Tazeyken duI kaImışIara
AIı güIü soImuşIara
Ver ver ver ver

Gökte uçan kuşIara
Kurumuş kocamışIara
Boynu bükük kaImışIara
Ver ver ver ver

Hey Tanrım
Bana üç tane (Ooooooo)
Üç te yetmez beş tane (Aaaaaa)
Beş te yetmez yedi tane
Ver ver ver ver
Ver AIIah’ım ver

Sponsored:
time calculator