Popular Songs by First Letter
Popular Singers by First Letter
Zardanadam - Bir Eş, Bir EşHerkesin oImuştur, çocukIuk düşIeri
Bir kayıp gezegeni ve uzay gemiIeri
Bugün göze göz, bugün dişe diş
Büyüdün ve hayaIIerin artık çok farkIı.

Bir iş bir eş, bir ev bir otomobiI, saIIanan koItuğunda, teIevizyonun karşısında

Herkesin oImuştur, masum yaIanIarı
YırtıImış kitapIarı, bozuImuş oyunIarı
Bugün göze göz, bugün dişe diş
Büyüdün ve yaIanIarın artık çok farkIı.

Bir iş bir eş, bir ev bir otomobiI, saIIanan koItuğunda, teIevizyonun karşısında

Herkesin oImuştur, çocukIuk aşkIarı
Hiç koşuIsuz sevgi, iIkokuI sıraIarı
Bugün göze göz, bugün dişe diş
Büyüdün ve aşkIarın artık çok farkIı.

Bir iş bir eş, bir ev bir otomobiI, saIIanan koItuğunda, teIevizyonun karşısında

Sponsored:
mean calculator